Skip to main content

Advokatens beste støttespiller

Advokatassistent DNA, utfører selvstendige juridiske arbeidsoppgaver.
Bemanning, juridisk bistand.

Advokatassistent DNA, da får du en assistent med faglig tyngde

Advokatassistent DNA har erfaring og utdannelse til å kunne gjøre selvstendige arbeidsoppgaver innenfor blant annet:

 • kontraktsrett, kjøpsrett, arbeidsrett og personrett
 • Innhenting av opplysninger fra offentlige registre, herunder Brønnøysundregistrene og grunnboken
 • Utarbeidelse av dokumentasjon og innsending av meldinger (herunder via Altinn) ifm. foretaksetableringer og senere endringer i Brønnøysundregistrene
 • Utarbeidelse av grunnleggende selskapsdokumenter (stiftelsesdokument, selskapsvedtak, aksjeeierbok, aksjebevis m.m.)
 • Utarbeidelse og innsending av skjøter, pantobligasjon og lignende dokumentasjon knyttet til fast eiendom
 • Bistand ifm due diligence-gjennomganger og tilrettelegging av datarom
 • Utarbeidelse av prosesskrift og utdrag
 • Utarbeidelse av skjøter, testament og ektepakter
 • Skiftebehandling, konkurs- og dødsbo
 • Bistand med klientkontakt/deltakelse på møter og klientkontakt i fengsel o.l.

En advokatassistent DNA utfører selvstendige juridiske arbeidsoppgaver under advokatens/juristens ansvar og kontroll.

En advokatassistent DNA er en assistent uten juridikum, men med en juridisk relatert utdannelse.
Arbeidet vil primært være å bistå advokater, jurister, dommere etc. i næringslivet, domstolen, forvaltningen eller organisasjoner. En advokatassistent DNA skal kunne gjøre mye selvstendig arbeid av praktisk art og på denne måten være arbeidsavlastende og inntektsbringende for sin arbeidsgiver.

Retningslinjer for advokatassistenter:

§ 9 - Advokaten kan ta med godtgjørelse for arbeid utført av advokatassistenten når han salærberegner sitt arbeid.

En advokatassistent avlaster advokater med praktiske og faglige oppgaver.

Som advokatassistent får du en medarbeider som har spesialisert seg til å jobbe i team med advokater og jurister, d.v.s. advokatens medhjelper. Advokatassistenten har gode kunnskaper om lover og forskrifter, og har både erfaring og utdanning til å kunne gjøre selvstendige arbeidsoppgaver.

Advokatens beste støttespiller

Vi gjør mer enn en sekretær og mindre enn en fullmektig, er en veldig kort forklaring på hva en advokatassistent DNA er. Den lange forklaringen er mye lenger, grunnen til dette er at en advokatassistent DNA er den mest allsidige personen på et advokatkontor.

Kontakt informasjon:

 • Tlf.:
 • E-post:
  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.